Støjbeskyttelse

50 procent mindre støj frem til 2020 – det er det mål, Deutsche Bahn har sat sig. For at nå dertil afprøves innovative løsninger til støj- og lydreduktion. Derfor skal der også anvendes nye teknologier i forbindelse med udbygningen af jernbaneforbindelsen til den faste forbindelse over Femern Bælt.

Lydmåling med fritfelt-array

Planlægningen af anlægsprojektet rummer også lydtekniske undersøgelser for strækningen, der skal udbygges. Undersøgelserne foretages af eksperter med såkaldte fritfelt-arrays. Støjen beregnes ved hjælp af en immissonsprognose baseret på udregninger iht. de tyske SCHALL 03-retningslinjer. Et komplekst databehandlingsprogram tager højde for alle relevante, påvirkende faktorer. Denne metode er yderst innovativ: Traditionelt undersøges kun den frie lydspredning uden terræn og bebyggelse. Et støjkort viser til sidst, hvilke regioner der er påvirket af skinnestøj med hvilken intensitet.

Immissionsgrænseværdier; klik for at forstørre

Den lydtekniske rapport udarbejdes på grundlag af gældende lovbestemmelser. Det drejer sig især om den tyske immissionsbeskyttelseslov samt i forlængelse heraf den tyske trafikstøjbeskyttelsesbekendtgørelse.

Yderligere oplysninger om emnet "støjreduktion" finder du på DB AGs emneside.

Video: Schallschutz bei der Deutschen Bahn

Aktive og passive støjbeskyttelsesforanstaltninger
Lydspredning med og uden støjmur

De aktive beskyttelsesforanstaltninger omfatter bl.a. støjmure og -volde langs strækningen. Ved passive støjdæmpningsforanstaltninger forstås bl.a. montering af støjdæmpende bygningselementer i boligejendomme som f.eks. lydisolerende vinduer eller specialfremstillede ventilatorer. Disse anvendes, når lovens immissionsgrænseværdier trods aktiv støjbeskyttelse overskrides i lukkede rum.

Afprøvning af innovative løsninger

Innovative Løsninger ved sporene

Deutsche Bahn har til hensigt i fremtiden at forhindre støj og vibrationer dér, hvor de opstår – mellem hjul og skinne. Ved sporene afprøves der for tiden forskellige foranstaltninger:

  • Der findes lave støjmure af forskellig beskaffenhed – f.eks. gabioner, som er trådkurve fyldt med sten. Disse placeres i en højde på mellem 35 og 75 centimeter over skinnernes øverste kant og absorberer lyden ved hjælp af en speciel kerne, der består af f.eks. genbrugte bildæk. Opnået støjreduktion: ca. 3 dB (A)
  • Skinnestøttepunkter i form af ribbeunderlagsplader eller elastomerer integreres direkte i brokonstruktionen. De skal nedsætte overførslen af svingninger til brounderbygningen betydeligt.
  • Skinnekropdæmpere reducerer togets rullestøj, idet de mindsker skinnernes svingninger. Forventet reduktion af rullestøjen: ca. 3 dB (A)
  • En anden mulighed er at udstyre svellernes underside med elastiske materialer. Derved reduceres de dynamiske svingningers overførselskræfter i ballasten. Svingningerne er allerede dæmpet, når de når ned i undergrunden, hvilket betyder, at vibrationerne i de nærliggende boliger reduceres mærkbart.

De nævnte teknologier er kun nogle eksempler på innovative løsninger til støjreduktion, et område, som støttes af den tyske stat med 100 millioner euro til forskning og afprøvning. I den daglige drift testes der i alt 10 innovationer for anvendelighed i praksis. Opnås den ønskede støjreduktion med løsningerne, godkendes de til anvendelse.

Kompositbremser

Succesfuld omstilling til støjsvage bremser

Hvad angår støjreduktionen, ligger fokus især på godstogsområdet. Deutsche Bahn deltager sammen med 29 andre europæiske jernbaner og industripartnere i testprogrammet "Europe-Train". Dette tog kører på europæiske jernbanestrækninger for at teste nye teknologier. Toget består af 30 godsvogne af forskellig konstruktion, der er udstyret med nye kompositbremseklodser. Disse reducerer støjen med 10 dB(A) – det menneskelige øre vil opfatte det som en halvering af støjen. Alene i Tyskland egner 180.000 godsvogne sig til at blive omstillet til støjsvage bremser.

"Europe-Train" med støjsvag bremse (LL-klods)
Kombinerede foranstaltninger

„Stille tog på virkelige spor“

Et andet forskningsprojekt handler om dæmpningen af enkelte støjkilder og deres vekselvirkning: Med forskningsprojektet "Stille tog på virkelige spor" undersøges den sofistikerede kombination af foranstaltninger på sporet og på materiellet. Forskerne analyserer både spor og sporlegeme, men også hjul og overbygning. I forbindelse med forskningsaktiviteterne henter Deutsche Bahn råd hos forskere på de tekniske universiteter i Dresden og München samt fra 10 industripartnere.

Incitamentsprogrammer

To programmer til fremme støjsvag jernbanetransport

Med DB Netz AGs introduktion af et støjafhængigt strækningsprissystem i juni 2013 og et støtteprogram fra det tyske trafikministerium i december 2012 forsøger man p.t. at skabe et økonomisk incitament til at omstille togene til støjsvage godsvogne. Det indebærer, at der skal betales et tillæg for støjende godstog, som ikke er udstyret med støjsvage bremser.

Siden den 9. december 2012 har det tyske ministerium for trafik og digital infrastruktur støttet omstilling af godsvogne til støjsvage bremseteknologier. Selskaber, der udstyrer deres godsvogne med innovative bremseteknologier, har krav på økonomisk støtte på 0,5 cent pr. akselkilometer (maksimalt 211 euro pr. aksel).

Det er hensigten, at støtteprogrammerne skal løbe de næste otte år. Det samlede støttebeløb i omstillingsperioden er ca. 300 mio. euro. Heraf kommer maksimalt 152 mio. fra den tyske stat.

Lydniveau i hverdagen og reduktionspotentiale med innovative foranstaltninger; klik for at forstørre

Wir verwenden Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten (Mehr Informationen).
Wenn Sie auf unserer Seite weitersurfen, stimmen Sie bitte der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu.

Für die volle Funktionsfähigkeit und eine fehlerfreie Darstellung der Website verwenden Sie bitte Microsoft Internet Explorer Version 10 oder höher oder eine aktuelle Version von Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari oder Opera.