Vibrationsbeskyttelse

Vibrationer, sådan som de mærkes af mennesker i nærheden af en jernbanestrækning, hører til de immissioner, som er udtrykkeligt nævnt i den tyske immissionsbeskyttelseslov (BImSchG).

Loven indeholder dog ingen bestemmelser, som fastlægger immissionsgrænseværdier for immissioner ved jernbanestrækninger (dvs. vibrationer og sekundær luftlyd) eller en vurderingsprocedure. Derfor tager Deutsche Bahn i sine undersøgelser udgangspunkt i den specifikke tyske standard vedrørende vibrationer i forbindelse med byggeri ("Erschütterungen im Bauwesen").

Under planlægningen af landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt blev det til at begynde med målt, hvilke vibrationer de eksisterende anlæg udsender. Næste trin omfattede en prognose og en vurdering af, hvilke forandringer man kunne forvente ved de forskellige linjeføringsvarianter.

Hvordan opstår vibrationer?

Kørende tog frembringer mekaniske svingninger, der overføres enten som strukturlyd gennem jorden eller som luftlyd. Strukturlyden, som aftager med voksende afstand, breder sig som bølger gennem jorden og kan herfra overføres til en bygning via fundamentet. Inde i bygningen kan strukturlydens bølger skabe svingninger, som giver resonans i vægge og lofter. Mennesker kan fornemme disse vibrationer med følesansen. Frembringes der på grund af svingningerne i lofter og vægge hørbare lydbølger, taler man om "sekundær luftlyd". Selv om skader på murværk eller puds er udelukket selv på bygninger, der ligger meget tæt på en jernbanestrækning, forsøger Deutsche Bahn at reducere generne fra vibrationer til et minimum.

Wir verwenden Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten (Mehr Informationen).
Wenn Sie auf unserer Seite weitersurfen, stimmen Sie bitte der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu.

Für die volle Funktionsfähigkeit und eine fehlerfreie Darstellung der Website verwenden Sie bitte Microsoft Internet Explorer Version 10 oder höher oder eine aktuelle Version von Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari oder Opera.