Regional betydning

Der lever omkring 9 mio. mennesker i hele Femern-Bælt-regionen mellem Skåne og Hamborg, i de tilstødende områder i Mecklenburg-Vorpommern, Hamborg og Slesvig-Holsten samt i Region Sjælland og i København. De vil alle sammen nyde godt af de nye muligheder, som en hurtigere og mere komfortabel mobilitet på jernbanenettet byder på.

To metrolpolregioner vokser sammen hen over grænserne

I nær- og fjerntrafikken rykker mange destinationer tættere på hinanden med den tosporede udbygning af strækningen Lübeck-Puttgarden og elektrificeringen. Rejsetiden mellem Hamborg og København reduceres til under 3 timer. Og i nærtrafikken vil man kunne øge antallet af daglige afgange mellem Bad Schwartau og Neustadt fra 19 til 26 tog.

Det medfører store fordele bl.a. for pendlerne. For det første når man hurtigere frem til arbejdspladsen. For det andet betyder det, at regionerne rykker tætter sammen, og at der skabes nye perspektiver for studie og job, som det har været tilfældet med Øresundsforbindelsen, hvor ca. 20.000 mennesker dagligt pendler over sundet for at arbejde eller studere på den anden side. Den tættere kulturelle berøringsflade mellem danske, svenske og tyske indbyggere vil ligeledes gøre Femern-Bælt-regionen til et endnu mere attraktivt område at bo i.

Det grænseoverskridende infrastrukturprojekt vil også tilføre positive impulser til den økonomiske udvikling og turismen i regionen. Derved sikres der især i Østholsten uddannelses- og arbejdspladser til de kommende generationer.

Miljøet vil også få gavn af projektet. Med åbningen af jernbanestrækningen for godstransporten kan der nemlig i et større omfang transporteres varer på den korteste og miljøvenlige vej mellem Skandinavien og Tyskland. Godstransporten på vejene og den hermed forbundne CO2-belastning vil blive betydeligt mindre!

Wir verwenden Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten (Mehr Informationen).
Wenn Sie auf unserer Seite weitersurfen, stimmen Sie bitte der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu.

Für die volle Funktionsfähigkeit und eine fehlerfreie Darstellung der Website verwenden Sie bitte Microsoft Internet Explorer Version 10 oder höher oder eine aktuelle Version von Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari oder Opera.